Praktijk de Reinpad is een groepspraktijk gelegen in de Reinpadstraat 87 te Genk. 

In de praktijk bieden we:


1. Geestelijke gezondheidszorg:

- Psychiatrische zorg voor volwassenen

- Psychologische zorg voor kinderen en jongeren en voor volwassenen

In de praktijk is er een bijzondere bekwaamheid in het diagnosticeren en begeleiden van ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen (Autisme Spectrum Stoornissen, ADHD, ADD, syndroom van Gilles de la Tourette, ...) en in het begeleiden van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren.

Alle hulpverleners zijn universitair geschoold met een ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. We werken multidisciplinair en bieden overleg en intervisie voor collega hulpverleners en verwijzers. 


2. Elektromyografische (EMG) raadpleging